หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสงขลา ฉบับบลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา จำนวน 3 อัตรา  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ในการนี้จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ในการสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) ตามเอกสารแนบ

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา


สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ประกาศรับสมัครบัณฑิแรงงาน 3 อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์บริการข้อมูลด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงาน