หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหว้าหลัง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ1
  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ 2
  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ 3

{fastsocialshare}

 

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสงขลา ฉบับบลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา จำนวน 3 อัตรา  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ในการนี้จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ในการสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) ตามเอกสารแนบ

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา


สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ประกาศรับสมัครบัณฑิแรงงาน 3 อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ