ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น กิจกรรมพลิกนาร้างเป็นนารักษ์  ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจิตอาสา และบัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์
 

วันที่ 13/10/2563 เวลา 06.00-7.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นำโดย นายชัยเดช  ปาละวงค์ นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วย สส. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้่อ หัวหน้าส่วนราชการ ช้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมแม่บ้านมหาดไทย กลุ่มองค์กร ต่างๆ บัณฑิตอาสา และประชาชนทั่วไป กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ทุกคนล้วนมีความสุขมีความยินดีและสุขใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้

 
เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 13/10/2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตร์ย์ 

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดท่าพรุ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา