ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจิตอาสา และบัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดท่าพรุ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560