ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำขนมไทย

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน
 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าประดู่ ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

อำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมหากิน)