ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหว้าหลัง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ1
  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ 2
  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ 3

{fastsocialshare}

 

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จัดฝึกอาชีพโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  การทำอาหารว่างยอดนิยม

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 31 ก.ค. 2560