หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ประกาศรับสมัครบัณฑิแรงงาน 1 อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร


บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานและนำสินค้ากลุ่มอาชีพจำหน่าย ในงานตลาดนัดย้อนยุคคุณหนูสู่ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหว้าหลัง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ1
  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ 2
  • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
    ภาพ 3

{fastsocialshare}