หน้าแรก

ศูนย์แรงงานอำภอนาทวี
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ชั้น 2

หน้าแรก

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิถีถิ่นวิถีไทยชายแดนใต้ ประจำปี 2560  วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

เขียนโดย พรพิมล กรอบเพชร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 31 ก.ค. 2560