ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 31 ก.ค. 2560