ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอนาทวี

เขียนโดย จุฑาทิพย์ ไชยอิน

อำเภอนาทวี

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดท่าพรุ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา