กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหว้าหลัง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

 • อบรมเว็บไซต์
  ภาพ1
 • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
  ภาพ 2
 • ศูนย์อำเภอเคลื่อนที่
  ภาพ 3
 • ภาพ 4
  ภาพ 4

{fastsocialshare}

 

Pin It