บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ รับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะได้รับผลกระทบจากโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน