ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 

วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้ง 3/63 โดย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาร่วมพบปะชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 กับบัณฑิตแรงงานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

    

 

Pin It