ข่าวทั่วไป

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร การจักสานไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการ ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลาทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะ และร่วมถ่ายถาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลาด้วย

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงาน จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน และ 2. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานในบ้าน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

? วันที่ 15 ธันวาคม 2563
? ณ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส หมู่ที่ 3 บ้านวังเอาะ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
? นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา “กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564” โดยได้ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส ทั้งภายใน และภายนอก

|
เขียนโดย ทรายนาทวี

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2563 ร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน