พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะ พบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะ พบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลาทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะ และร่วมถ่ายถาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลาด้วย

Pin It