ข่าวฝึกอบรม

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริกาด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 5 หลักสูตรการทำน้ำพริกและเครื่องแกง  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ต.จะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 5 หลักสูตรการทำน้ำพริกและเครื่องแกง ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

       

วันที่ 27 -29 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการ บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำหน้ากากอนามัย รุ่นที่ 2/2563ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และวัดหัวป้อมใน

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำขนมไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งหัวเมืองฟาร์ม หมู่ 4 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบประมาณจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

|
เขียนโดย sundsd

อำเภอเมือง

ผลงานตัดต่อวีดีโอบนมือถือ

ผลงานเว็บไซต์  คลิ๊ก

|

 

                 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เปิดโครงการ            เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทย ณ กลุ่มสตรีบ้านโคก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา