บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

ลูกจ้างมีเฮ! ครม.เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.33-39 นาน 3 เดือน เริ่ม ต.ค.-ธ.ค.65

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร การจักสานไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการ ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา