นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการพบปะ พูดคุย สอบถามปัญหา การดำเนินงานและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ด้วย

Pin It