นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ประจำปี 2563

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางสุจินดา บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงขลา นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย  ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการพบปะพูดคุย  สอบถามปัญหา  และติดตามการดำเนินงาน รวมถึงแจ้งทิศทางการดำเนินงานต่างๆ ที่จะดำเนินการหลังจากนี้ต่อไป

Pin It