ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและเยี่ยม กลุ่มกรงนก

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นำโดย นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและเยี่ยม กลุ่มกรงนก หมู่ 8 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Pin It