กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 5

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 5 หลักสูตรการทำน้ำพริกและเครื่องแกง ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Pin It