บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน


|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 28 เมษายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะให้บริการด้านแรงงานประชาชนในพื้นที่ กรณีนายจ้างจ้างออกจากงาน วิธีการยื่นสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยกรณีการว่างงาน รวมถึงแนะนำวิธีการรายตัวเดือนถัดไปหลังได้รับสิทธิ์เงินชดเชยการว่างงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน​ ในสถานการณ์​ปัจจุบัน​ และเพื่อตอบสนองนโยบาย​การป้องกันการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัส​ของรัฐบาล​ ณ​ ศูนย์​แรงงานประจำอำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา

|
         วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  นายวิเชียร กัณฐตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมเยียนบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา