ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

  

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  เมื่อวันที่  22  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2561  ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

เขียนโดย ศศิฌา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ศศิฌา

สนใจผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ติดต่อ คุณวินนิดา  หมะหมุ  โทร.081-8977871