ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย wilanda

อำเภอเมือง

เขียนโดย ศศิฌา

เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2562  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  ได้จัดฝึกอบรม  หลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0

เขียนโดย ศศิฌา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต 

เขียนโดย ศศิฌา

 

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา  ได้จัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัดสงขลา  ประจำปีงบประมาณ 2562 

เขียนโดย ศศิฌา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับบัณฑิตแรงงาน  จัดฝึกทักษะฝีมือ  หลักสูตร ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน