ข่าวฝึกอบรม

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย sasicha

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ร่วมจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียนโดย sasicha

บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา  จัดทำโครงการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งและมีสุขภาวะในการทำงานที่ดี