ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซส์ บริการด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงาน  วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซส์เพื่อการบริการด้านแรงงาน 

เขียนโดย ศศิฌา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต