หน้าแรก

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

หน้าแรก

เขียนโดย wilandaโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน  จังหวัดสงขลา  เมื่อ  28 มกราคม 2558 - 2 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  จังหวัดเพรชบูรณ์

เขียนโดย sasicha

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา  ได้จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน

เขียนโดย sasicha

บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา เข้าฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเว็ปไซต์ให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน ครั้งที่ 2/2560