โครงสร้างบุคลากร

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

โครงสร้างบุคลากร

เขียนโดย sasicha
   
  นางมัสนา  จันทร์ดำ
ประธานบัณฑิตแรงงาน
 
นายวีรยุทธ  คล้ายประสิทธ์
รองประธาน
นางสาวศศิฌา  สาดาเร่
ศูนย์แรงงานประจำอำเภอ
นางวิลันดา  ยานาย
เลขานุการ
นางสาวสมใจ  สมานประชา
ประชาสัมพันธ์
นางสาวโสริยา  หมิดทองคำ
เหรัญญิก
นางสาวพัชรี  รักพวก
ประชาสัมพันธ์
นางสางจินดานุช  ช่วยหนู
คณะกรรมการ
นางสาวสุภาวดี  ซาหีมซา
คณะกรรมการ
นางสาวมาดีฮะห์  สะอะ
ช่างภาพ