บัณฑิตแรงงาน

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150