ข่าวทั่วไป

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย sasicha

  

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  เมื่อวันที่  22  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2561  ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

เขียนโดย sasicha

บัณฑิตประจำสำนักงาน

โครงสร้างบัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน

เขียนโดย sasicha
   
  นางมัสนา  จันทร์ดำ
ประธานบัณฑิตแรงงาน
 
นายวีรยุทธ  คล้ายประสิทธ์
รองประธาน
นางสาวศศิฌา  สาดาเร่
ศูนย์แรงงานประจำอำเภอ
นางวิลันดา  ยานาย
เลขานุการ
นางสาวสมใจ  สมานประชา
ประชาสัมพันธ์
นางสาวโสริยา  หมิดทองคำ
เหรัญญิก
นางสาวพัชรี  รักพวก
ประชาสัมพันธ์
นางสางจินดานุช  ช่วยหนู
คณะกรรมการ
นางสาวสุภาวดี  ซาหีมซา
คณะกรรมการ
นางสาวมาดีฮะห์  สะอะ
ช่างภาพ