ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ศศิฌา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

เขียนโดย อ.สุนทร

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา ร่วมทำความสะอาดวัดสุริยาราม ในกิจกรรม "บิ๊กคลีนนิงเดย์" ในงานจิตอาสา ณ วัดสุริยาราม ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

   
เขียนโดย ศศิฌา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซส์ บริการด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงาน  วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซส์เพื่อการบริการด้านแรงงาน 

เขียนโดย ศศิฌา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา ร่วมพิธีเปิดหอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา