ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย wilanda

เมื่อวันที่  27 - 29  มีนาคม 2562  บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อ

เขียนโดย wilanda

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  2562 เวลา 15.00-17.30 น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  เข้าร่วมพีธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เขียนโดย wilanda

เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2562  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมโครงการศูนย์แรงงานประจำอำเภอเคลื่อนที่  ครั้งที่  8 / 2562