หน้าแรก

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

หน้าแรก

เขียนโดย sasicha

  

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  เมื่อวันที่  22  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2561  ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

เขียนโดย sasicha

 

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา  ได้จัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัดสงขลา  ประจำปีงบประมาณ 2562