ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย wilanda

เมื่อวันที่  28  เมษายน  2562  บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมโครงการศูนย์แรงงานประจำอำเภอเคลื่อนที่  ครั้งที่  9/2562 

เขียนโดย wilanda

      

เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2562  นายธุวานนท์  ดวงจักร์  ผอ.ศปข.9 (สงขลา)  ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ภัควนิตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ลงพื้นที่เขตอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2562  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  ได้จัดฝึกอบรม  หลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0