หน้าแรก

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

หน้าแรก

เขียนโดย sasicha

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

รายละเอียดการรับสมัคร

เขียนโดย sasicha

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เขียนโดย sasicha

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซส์ บริการด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงาน  วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมพัฒนาเว็ปไซส์เพื่อการบริการด้านแรงงาน