หน้าแรก

ที่ว่าการอำเภอเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา 90150

หน้าแรก

เขียนโดย sasicha

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา  ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต 

เขียนโดย sasicha

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับบัณฑิตแรงงาน  จัดฝึกทักษะฝีมือ  หลักสูตร ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน

เขียนโดย sasicha

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา ร่วมพิธีเปิดหอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา