ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเทพา

เขียนโดย ศศิฌา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับบัณฑิตแรงงาน  จัดฝึกทักษะฝีมือ  หลักสูตร ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน

เขียนโดย ศศิฌา

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา ร่วมพิธีเปิดหอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 

เขียนโดย อ.สุนทร

บัณฑิตแรงงานอำเภอเทพา ร่วมทำความสะอาดวัดสุริยาราม ในกิจกรรม "บิ๊กคลีนนิงเดย์" ในงานจิตอาสา ณ วัดสุริยาราม ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน