ตำบลทุ่งพอ

เขียนโดย Kunnitee

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลทุ่งพอ

ประวัติความเป็นมาของตำบลทุ่งพอ
            ทุ่งพอ เหตุที่ตั้งชื่อ ทุ่งพอ แปลความหมายพอจะสรุปได้ว่า ทุ่ง มาจากทุ่งที่กว้าง ส่วนพอ มาจากต้นกะพ้อ ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งตระกูลปาล์มลำต้นใช้ทำบ้านเรือนส่วนใบนำมาใช้ทำต้ม (ข้าวเหนียวห่อด้วยใบกะพ้อ)หรืออีกกระแสกล่าวว่า พอ มาจากต้นหลุมพอที่เป็นพืชยืนต้นใช้ลำต้นทำบ้านเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์
                                   

สภาพทั่วไป

          ตำบลทุ่งพอเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ใน 9 ตำบลของอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ

ที่ตั้งและขนาด
            องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอเป็นหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่น ของจังหวัดสงขลา
ตั้งอยู่ในเขตปกครองตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อยได้รับการจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 63.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,236 ไร่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสงขลาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 43 , 4085 , 4095 ระยะทาง 110 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อ ตำบลสะบ้าย้อยและตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา
ทิศใต้ติดต่อ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออกติดต่อ ตำบลจะแหนและตำบลธารคีรีอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตกติดต่อตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา