ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 นางสุริยพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และคณะ ลงพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำครก หมู่ที่ 2 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดกลุ่มอาชีพตามโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เขียนโดย Kunnitee

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นางนะที บางต่าย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฝึกพิเศษสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอสะข้าย้อย จังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อชี้แจงรวมถึงนัดแนะแผนการดำเนินงาน ใน "โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ"

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ นายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (รักษาราชการแทนนายอำเภอจะนะ) และนายพิรชัช อิทธิอำนวยพันธุ์ ปลัดอำเภอผู้ดูแลบัณฑิตแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและประเมินผล พร้อมคณะฯ โดย นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจและประเมินผล เป็นประธาน การประชุม