ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 นางสุริยพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และคณะ ลงพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำครก หมู่ที่ 2 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดกลุ่มอาชีพตามโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เขียนโดย Kunnitee

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นางนะที บางต่าย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฝึกพิเศษสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอสะข้าย้อย จังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อชี้แจงรวมถึงนัดแนะแผนการดำเนินงาน ใน "โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ"

เขียนโดย Kunnitee

 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อยดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย Kunnitee

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อยดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรม “หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยทำการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มแขก  กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 16 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม พ.ศ.2564