ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Kunnitee

 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เขียนโดย Kunnitee

เมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงงานอำเภอสะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบล บัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตอาสาฯ ครั้งที่ 7/2562 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย