ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย

เขียนโดย Kunnitee

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 นางสุริยพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และคณะ ลงพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำครก หมู่ที่ 2 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดกลุ่มอาชีพตามโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เขียนโดย Kunnitee

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นางนะที บางต่าย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฝึกพิเศษสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอสะข้าย้อย จังหวัดสงขลา จัดประชุมเพื่อชี้แจงรวมถึงนัดแนะแผนการดำเนินงาน ใน "โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ"