bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

อ่านเพิ่มเติม: ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.33-39 นาน 3 เดือน เริ่ม ต.ค.-ธ.ค.65
เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในโครงการส่งเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...
เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลาทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะ และร่วมถ่ายถาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลาด้วย

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่...