บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 18/02​/2563​ เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 

มีสาธิตอาชีพ ขึ้นทะเบียนหางาน รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ศูนย์แรงงานอำเภอจะนะและ สำนักงานแรงงานอำเภอจะนะ