บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานจังหวัดส่งขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 18/02​/2563​ เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 

มีสาธิตอาชีพ ขึ้นทะเบียนหางาน รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ศูนย์แรงงานอำเภอจะนะและ สำนักงานแรงงานอำเภอจะนะ

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน


|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 28 เมษายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะให้บริการด้านแรงงานประชาชนในพื้นที่ กรณีนายจ้างจ้างออกจากงาน วิธีการยื่นสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยกรณีการว่างงาน รวมถึงแนะนำวิธีการรายตัวเดือนถัดไปหลังได้รับสิทธิ์เงินชดเชยการว่างงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน​ ในสถานการณ์​ปัจจุบัน​ และเพื่อตอบสนองนโยบาย​การป้องกันการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัส​ของรัฐบาล​ ณ​ ศูนย์​แรงงานประจำอำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา