กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

? วันที่ 15 ธันวาคม 2563
? ณ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส หมู่ที่ 3 บ้านวังเอาะ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
? นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา “กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564” โดยได้ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำใส ทั้งภายใน และภายนอก กิจกรรมในครั้งนี้ นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ ร่วมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา กำนัน ผู่ใหญ่บ้านในตำบลคูหา และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 140 คน

 

Pin It