กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 5

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริกาด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 5 หลักสูตรการทำน้ำพริกและเครื่องแกง  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ต.จะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    

Pin It