ข่าวทั่วไป

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นำโดย นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและเยี่ยม กลุ่มกรงนก หมู่ 8 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางสุจินดา บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงขลา นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย  ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการพบปะพูดคุย  สอบถามปัญหา  และติดตามการดำเนินงาน รวมถึงแจ้งทิศทางการดำเนินงานต่างๆ ที่จะดำเนินการหลังจากนี้ต่อไป

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการพบปะ พูดคุย สอบถามปัญหา การดำเนินงานและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ด้วย

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 

วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้ง 3/63 โดย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาร่วมพบปะชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 กับบัณฑิตแรงงานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

    

 

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. ร่วมกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ณ วัดโต้นนท์ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

   
   

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 15 มกราคม 2563​ ณ มัสยิดบ้านทุ่ง หมู่ 6 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้คำสั่งการ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ​ มอบหมาย น.ส.วิไลลักษณ์ เรืองผล ปลัดอาวุโส อำเภอจะนะ เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการอำเภอจะนะ, รัฐวิสาหกิจ, ส่วนราชการตำบลคู, ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลคู, บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา, บัณฑิตอาสาฯ, ครู-นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์,อสม., จิตอาสาฯตำบลคู และประชาชน ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2 อำเภอจะนะ กิจกรรมทาสีกำแพงรั้วมัสยิด-โรงเรียนตาดีการ์, ทำความสะอาดห้องน้ำ-ที่อาบน้ำละหมาด, ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอก-ภายในกูโบร์, เก็บขยะบริเวณโดยรอบมัสยิด จำนวนผู้เข้าร่วม 264 คน