โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ

|
เขียนโดย ทรายนาทวี

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2563 ร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1 หลักสูตรงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี

จังหวัดสงขลา

Pin It