ข่าวทั่วไป

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นำโดย นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยและเยี่ยม กลุ่มกรงนก หมู่ 8 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 20 เมษายน 2563 นางสุจินดา บุญแอ  แรงงานจังหวัดสงขลา นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย  ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการพบปะพูดคุย  สอบถามปัญหา  และติดตามการดำเนินงาน รวมถึงแจ้งทิศทางการดำเนินงานต่างๆ ที่จะดำเนินการหลังจากนี้ต่อไป

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา นิเทศน์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอและบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการพบปะ พูดคุย สอบถามปัญหา การดำเนินงานและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ด้วย

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

 

วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชุมสัมมมนาเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้ง 3/63 โดย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลาร่วมพบปะชี้แจงภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 กับบัณฑิตแรงงานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

    

 

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. ร่วมกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ณ วัดโต้นนท์ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา