ข่าวทั่วไป

|

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายนิยม  สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

|

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

|
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา
ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา
ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา คลิ๊กที่นี่