โครงการ ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการ ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่ดำเนินการ  

1.ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน,ภารกิจศูนย์แรงงาน และภารกิจของบัณฑิตแรงงาน

2.ให้บริการด้านแรงงาน อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง,รับขึ้นทะเบียนหางาน,รับสมัคร   ม.40,ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ฯลฯ

3.การสาธิตอาชีพอิสระ ได้แก่ การทำยาดมสมุนไพร

4.การสาธิตอาชีพของกลุ่มสตรีในพื้นที่ การทำขนมกล้วย และการทำเค้กกล้วยหอม

Pin It