โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|
เขียนโดย กะตีสะบ้าย้อย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา บัณฑิตแรงงานอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร การจักสานไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย 16 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Pin It