โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำขนมไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งหัวเมืองฟาร์ม หมู่ 4 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งบประมาณจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

Pin It