โครงการ บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำหน้ากากอนามัย รุ่นที่ 2/2563

|
เขียนโดย แสนศักดิ์ หะหมาน

       

วันที่ 27 -29 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการ บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำหน้ากากอนามัย รุ่นที่ 2/2563ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และวัดหัวป้อมใน

Pin It