ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย

เขียนโดย Kunnitee

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19 ลงทะเบียนล่วงหน้า https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQURESNR-Wj7znKsb-WMg0tIZUX5DhJhLcls_IOP7_h1sN1g/viewform

เขียนโดย Kunnitee

ฟรี!! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครฝึกอบรมสำหรับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบโรคระบาด COVID-19 หลักสูตรฝึก 18 ชั่วโมง (3 วัน) สามารถเข้าสมัครออนไลน์ https://forms.gle/dRPvp2PQprU1Xfqu8