หน้าแรก

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

หน้าแรก

เขียนโดย Kunnitee

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคทฤษฏี วันและสถานที่สอบ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

 รายละเอียด

เขียนโดย Kunnitee

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

รายละเอียดการสมัคร