บริการด้านแรงงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา 90210

เขียนโดย Kunnitee

 

 

 

        เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้ร่วมให้บริการด้านแรงงานตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านสวนโอน หมู่ที่ 6 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา